Poliisin yhteiskunnallinen viestintä sisältö sv

Polisens samhällskommunikation 

Förändringarna i kommunikationsmiljön skapar förändringstryck på myndighetskommunikationen. Med forskningsprojektet Polisens samhällskommunikation strävar polisen efter i sin kommunikation svara på dessa förändringar som sker i verksamhetsmiljön. I projektet kartläggs utmaningar och möjligheter med samhällskommunikationen ur polisens perspektiv: målet är att utveckla öppenheten och växelverkan i polisens kommunikation i samband med de ökande och aktuella teman som gäller polisen i samhällsdebatten. 

Längd: juni 2021 – december 2021

Finansiering: inrikesministeriet, Polisstyrelsen 

Kontaktpersoner på Polamk: Projektchef Ossi Kaario och forskare Iina Sahramäki. E-post enligt principen [email protected].