Procsead sisältö

Procsead – Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuminen verkossa 

Procsead-projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä dokumentoivan materiaalin levitystä pimeässä verkossa. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, minkälaisia käyttäjäryhmiä kyseisellä materiaalilla on ja miten käyttäjät päätyvät materiaalin ääreen. Hankkeen puitteissa tarkastellaan myös lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien ryhmiä pimeässä verkossa.

Procsead on osa ReDirection-hanketta, jota koordinoi Suojellaan lapsia ry. Hankkeen tarkoituksena on kehittää myös omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. 

Kesto: syyskuu 2020 – syyskuu 2022

Projektikumppanit: Suojellaan lapsia ry, HUS Mielenterveystalo, Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskus, hakukone Ahmia.fi ja Havas Helsinki

Rahoitus: End Violence Against Children Fund -organisaation rahoitus teknologisille ratkaisuille, jotka tekevät digitaaliympäristöistä turvallisia lapsille. Kokonaisrahoitus noin 574 000 euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus 112 000 euroa.

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Salla Huikuri. Sähköposti on muotoa [email protected].