Procsead sisältö ruotsi

Procsead – bekämpning av sexuellt våld mot barn på nätet

Målet med Procsead-projektet är att förebygga spridning av material som dokumenterar sexuellt utnyttjande av barn på det mörka nätet. Projektet producerar ny information om hurdana användargrupper materialet har och hur användarna hamnar framför materialet. Inom ramen för projektet granskas också grupper av sexuella utnyttjare av barn på det mörka nätet.

Procsead är en del av ReDirection-projektet som samordnas av Suojellaan lapsia ry. Syftet med projektet är att även utveckla ett egenvårdsprogram för personer som söker material som beskriver sexuellt utnyttjande av barn. 

Längd: september 2020–september 2022

Projektpartners: Suojellaan lapsia ry, HUS Psykporten, Brottspåföljdsmyndighetens utbildningscentral, sökmotor ahmia.fi och Havas Helsinki

Finansiering: organisationen End Violence Against Children Fund finansierar tekniska lösningar som gör digitala miljöer säkra för barn. Den totala finansieringen är cirka 574 000 euro, varav Polisyrkeshögskolans andel 112 000 euro.

Kontaktperson vid Polamk: projektchef Salla Huikuri. E-post enligt formatet [email protected].