Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla (PROOSA) sisältö

Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla (PROOSA)

Hankkeessa kasvatetaan ja yhtenäistetään sisäministeriön hallinonalan työntekijöiden projektiosaamista. Hankkeessa tehdään verkkototeutuksena moduulimuotoinen pilottikoulutus, jonka avulla projekteissa työskentelevien henkilöiden on mahdollista perehtyä projektityöskentelyn keskeisiin teemoihin ja toimintatapoihin. Koulutus on tarkoitettu kaikille sisäministeriön hallinnonalan virastoille. Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää henkilöstön täydennyskoulutuksessa ja tarvittaessa pohjana virastojen omissa projektikoulutuksissa.

Hanketta tukee hallinnonalan projektityön, koulutuksen ja TKI:n asiantuntijoista koostuva seurantaryhmä, jossa on edustajat sisäministeriöstä, Poliisihallituksesta, suojelupoliisista, Rajavartiolaitoksen esikunnasta, keskusrikospoliisista, Pelastusopistosta, Hätäkeskuslaitoksesta, Maahanmuuttovirastosta, Kriisinhallintakeskuksesta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Kesto: huhtikuu 2022 – joulukuu 2022

Rahoitus: Sisäministeriön TKI-kehittämismomentti, 65 000 euroa

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Suvi-Tuuli Ames. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].