Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla: toiminnan vahvistaminen ulkoisella rahoituksella (PROOSA 2) sisältö

Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla: toiminnan vahvistaminen ulkoisella rahoituksella (PROOSA 2)

PROOSA 2 -hankkeessa tehdään moduulimuotoista verkko- ja lähikoulutus projektiosaamisen kehittämiseksi sisäministeriön hallinnonalalla. Koulutukset vahvistavat aiemmassa PROOSA-hankkeessa luotua projektikoulutuksen perusosaa. Uudet koulutusmoduulit kasvattavat ulkoisen rahoituksen hakemisen ja hankkeiden valmistelun osaamista. Koulutukset soveltuvat projektipäälliköille, muulle projektihenkilöstölle sekä projekteja tukeville asiantuntijoille.

Hanketta tukee seurantaryhmä, jossa on edustajia Hätäkeskuslaitoksesta, keskusrikospoliisista, Kriisinhallintakeskuksesta, Maahanmuuttovirastosta, Pelastusopistosta, Polamkista, Poliisihallituksesta, Rajavartiolaitoksen esikunnasta, sisäministeriöstä ja suojelupoliisista.

Kesto: tammikuu 2023 – joulukuu 2023

Rahoitus: Sisäministeriön TKI-kehittämismomentti, 76 000 euroa

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Suvi-Tuuli Ames ja projektisuunnittelija Marika Shemeikka. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]. Projektin yleinen sähköpostiosoite on [email protected].