Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla: toiminnan vahvistaminen ulkoisella rahoituksella (PROOSA 2) sisältö sv

Utveckling av projektkompetensen inom inrikesministeriets förvaltningsområde: stärkande av verksamheten med extern finansiering (PROOSA 2)

Inom projektet PROOSA 2 genomförs en modulbaserad webb- och närutbildning för att utveckla projektkompetensen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Utbildningarna stärker den grunddel av projektutbildningen som skapades inom det tidigare PROOSA-projektet. De nya utbildningsmodulerna ökar kompetensen i att ansöka om extern finansiering och förbereda projekt. Utbildningarna lämpar sig för projektchefer, övrig projektpersonal samt experter som stöder projekten.

Projektet stöds av en uppföljningsgrupp med inbjudna representanter från Nödcentralsverket, centralkriminalpolisen, Krishanteringscentret, Migrationsverket, Räddningsinstitutet, Polamk, Polisstyrelsen, staben för Gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriet och skyddspolisen.

Längd: januari 2023–december 2023

Finansiering: Inrikesministeriets FUI-utvecklingsmoment, 76 000 euro

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Suvi-Tuuli Ames och projektplanerare Marika Shemeikka. E-postadresserna har formen [email protected]. Projektets allmänna e-postadress är [email protected].