Navigointivalikko

Toimintakäsikirja strateginen suunnittelu sisältö

Strateginen suunnittelu

Polamk on paitsi korkeakoulu, myös poliisin yksikkö. Arvostamme rakentavaa kriittisyyttä, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja sen hyödyntämistä, vanhan kyseenalaistamista ja uuden kehittämistä sekä innovatiivisuutta.

Strategia ja toiminnan ohjaus ovat keskeinen osa laatujärjestelmäämme. Strategisessa johtamisessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää osa-aluetta: 

  • strategiaprosessi 
  • tulosohjausjärjestelmä
  • toimintasuunnittelu.

Strategiaprosessi

Polamkin strategiaprosessista vastaa rehtori. Strategian valmistelua ei ole kuvattu, vaan toteutus ideoidaan jokaisella kerralla uudelleen. Uuden strategian valmisteluun osallistuvat johtoryhmät, henkilöstö, opiskelijat sekä muut erikseen määriteltävät avainhenkilöt. Strategian seurantaa ja päivitystarpeiden tunnistamista teemme osana toiminnan suunnittelua ja arviointia. Polamkin valtuuskunta ja suunnittelujohtoryhmä avustavat päivitystarpeiden tunnistamisessa.

Tulosohjaus

Tulosohjausjärjestelmän mukaisesti käymme vuosittain Poliisihallituksen kanssa tulossopimusneuvottelut. Tulossopimusaineistojen valmistelu alkaa Poliisihallituksen antamalla suunnittelumääräyksellä syyskuussa. Käymme tulossopimuksen vahvistamista edeltävän tulosneuvottelun tavanomaisesti marraskuussa. Tulossopimuksella sovimme Poliisihallituksen kanssa seuraavan vuoden resursseista ja keskeisistä tavoitteista. 

Toimintasuunnittelu

Tulossopimusvalmistelua edeltää Polamkin oma toimintasuunnittelu, johon sisältyy toimintaympäristöanalyysi sekä seuraavan vuoden tavoitteiden tunnistaminen strategialähtöisesti. Keskeisimmät tavoitteet kirjataan Poliisihallituksen kanssa tehtävään tulossopimukseen Polamkin omina tavoitteina.

Tulosohjausjärjestelmä ja toimintasuunnittelu yhdistyvät toimintasuunnitelmassamme, joka sisältää sekä tulossopimus- että omat tavoitteemme. Tarkennamme toimintasuunnitelmaamme kunkin tavoitteen vastuutahot ja toimenpiteet, joilla tavoite on tarkoitus saavuttaa. Seuraamme toimintasuunnitelman toteutumista 30.4. ja 31.8. osavuosiarvioissa ja samalla voimme tarvittaessa päivittää sitä. Osavuosiarvioiden yhteydessä syntyy myös tulos- ja resurssiseurantaraportti Poliisihallitukselle. Lisäksi analysoimme ja raportoimme tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa vuosittain.

Viestimme tulossopimuksen ja toimintasuunnitelman valmistelusta koko korkeakouluyhteisölle ja valmistelualusta on kaikille avoin. Tavoite- ja kehityskeskusteluissa kytkemme tavoitteet ryhmien ja asiantuntijoiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 
 

Strateginen suunnittelu infolaatikko oikea palsta

Tutustu myös

Strategia ja laatu

Polamkin tulossopimukset ja toimintakertomukset poliisin verkkosivuilla

Poliisin strategia poliisin verkkosivuilla

Lisätietoa Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Tulosohjausasiakirjat ja niiden valmistelu (Poliisin intranet > Työtilat >Tuloossuunnittelu ja laatu)