Navigointivalikko

Toimintakäsikirja strateginen suunnittelu sisältö

Strateginen suunnittelu

Polamk on ammattikorkeakoulu, mutta myös poliisin yksikkö. Toimintamme rakentuu tiiviin työelämäläheisyyden ja strategisten kumppanuuksien varaan. Arvostamme toiminnassamme innovatiivisuutta sekä tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä poliisikoulutuksen ja -toiminnan kehittämisessä.

Strategia ja toiminnan ohjaus ovat keskeinen osa laatujärjestelmäämme. Strategisessa johtamisessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää osa-aluetta:

  • strategiaprosessi
  • tulosohjausjärjestelmä
  • toimintasuunnittelu.

Strategiaprosessi

Polamkin strategiaprosessista vastaa rehtori. Strategian ja siitä johdettavien toimintalinjausten valmisteluun osallistuvat johtoryhmä, henkilöstö, opiskelijat sekä muut erikseen määriteltävät avainhenkilöt. Strategian seurantaa teemme osana toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Tulosohjaus

Poliisin tulosohjausjärjestelmän mukaisesti käymme vuosittain Poliisihallituksen kanssa tulossopimusneuvottelut. Tulossopimuksen valmistelu alkaa syyskuussa suunnittelumääräyksellä ja sopimuksen vahvistamista edeltävän tulosneuvottelun käymme tavanomaisesti marraskuussa. Tulossopimuksella sovimme Poliisihallituksen kanssa seuraavan vuoden resursseista ja keskeisistä tavoitteista.

Toimintasuunnittelu

Tulossopimusvalmistelua edeltää Polamkin oma toiminnan suunnittelu, jossa tunnistamme ja määritämme seuraavan vuoden keskeisiä toiminnallisia painopisteitämme ja tavoitteitamme. Keskeisimmät tavoitteet kirjataan Poliisihallituksen kanssa tehtävään tulossopimukseen Polamkin omina tavoitteina.

Tulosohjaus ja toiminnan suunnittelu yhdistyvät toimintasuunnitelmassamme, johon toiminnalliset tavoitteet kootaan. Toimintasuunnitelmassa tavoitteille määritetään vastuutahot ja toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Seuraamme ja päivitämme tavoitteiden toteutumista 30.4. ja 31.8. osavuosiarvioissa, joista kokoamme myös tulos- ja resurssiseurantaraportin Poliisihallitukselle. Lisäksi analysoimme ja raportoimme tavoitteiden toteutumista vuosittaisessa toimintakertomuksessa.

Viestimme tulossopimuksen ja toimintasuunnitelman valmistelusta koko korkeakouluyhteisölle ja valmistelualusta on kaikille avoin. Tavoite- ja kehityskeskusteluprosessissa kytkemme tavoitteet yksiköiden, vastuualueiden sekä asiantuntijoiden henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Strateginen suunnittelu infolaatikko oikea palsta

Tutustu myös

Strategia ja laatu

Polamkin tulossopimukset ja toimintakertomukset poliisin verkkosivuilla

Poliisin strategia poliisin verkkosivuilla

Lisätietoa Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Tulosohjausasiakirjat ja niiden valmistelu (Poliisin intranet / Työtilat / Polamk Tulossuunnittelu ja laatu)