Toimintakäsikirja suunnittele hero

Suunnittele

Koulutamme sisäisen turvallisuuden alan osaajia asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Teemme myös soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä Polamkin opetusta.

Olemme yksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä. Ydinprosessimme ovat opetus ja oppiminen sekä tutkimus ja kehittäminen.

Suunnittelumme perustuu strategiaan, pedagogisiin ja TKI-linjauksiin sekä toimintaympäristön analyysiin. Vuositason suunnitteluamme aikatauluttavat poliisin tulosohjaus ja Polamkin oma toiminta- ja resurssisuunnittelu. Opetussuunnitelmatyötämme osallistaa opetushenkilöstömme, opiskelijamme ja kumppanimme. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) toteutuu projekteina, joista Salkkuryhmämme päättää.

Suunnittele on yksi järjestelmän osista. Muut osat ovat Toteuta, Arvioi ja Kehitä.