Toimintakäsikirja suunnittele hero

Suunnittele

Koulutamme sisäisen turvallisuuden alan osaajia asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Teemme myös soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä Polamkin opetusta.

Olemme yksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä. Ydinprosessimme ovat opetus ja oppiminen sekä tutkimus ja kehittäminen.

Suunnittelumme perustana ovat strategia, toimintaympäristön analyysi sekä tulosohjaus ja toimintasuunnittelun prosessi. Opetussuunnitelmatyön prosessimme osallistaa opetushenkilöstön, opiskelijat ja sidosryhmät suunnittelemaan opetusta ja oppimista. Tutkimus ja kehittäminen valmistellaan pääosin projekteina, jotka käsitellään salkkuryhmässä.

Suunnittele on yksi järjestelmän osista. Muut osat ovat Toteuta, Arvioi ja Kehitä.