De första som avlagt examen polis (YH) avlägger den etiska eden

Utgivningsdatum 1.9.2017 10.39
Nyhet

Cirka 140 poliser samlas fredagen den 1 september på Polamk för att avlägga polisens etiska ed. Det här är första gången då poliser som avlagt den nya examen polis (YH) avlägger eden. Polisutbildningens examensstruktur förnyades 2014 och grundutbildningen ligger nu på yrkeshögskolenivå. Majoriteten av poliserna som avlägger eden har tagit sin examen 2017.

Den etiska eden mottas av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen . Också inrikesminister Paula Risikko deltar i festligheterna.

Syftet med den etiska eden är att poliserna tydligare än förut ska vara medvetna om och tillägna sig de värderingar och goda tillvägagångssätt som i Finland förväntas av polisen. Eden är inte juridiskt bindande, men genom att avlägga eden vill man betona det ansvar arbetet som polis innebär. De poliser som avlägger den etiska eden lovar bland annat att respektera allas människovärde och rättigheter samt att uppträda pålitligt och hjälpsamt.

I samband med edgången överräcker polisöverdirektören sitt erkännande som premie till en av avläggarna av eden. Kriterierna för premien polisöverdirektören beviljar är framgång i studierna, god fysisk kondition, kamratskap och individuell utveckling.

Polisens etiska ed avlades för första gången i januari 2001.

» Mer om polisens etiska ed på polisens websidor

» Polisstyrelsens meddelande (på finska)

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor