En ny skribent till den svenskspråkiga studerandebloggspalten

Utgivningsdatum 30.3.2023 10.46
Nyhet

Den nya studerandebloggaren Gabriele är en 33-årig familjepappa som ursprungligen kommer från Sicilien i Italien. Han började sina studier på Polamk inom den svenskspråkiga polisutbildningen i januari 2023.

Gabriele flyttade till Finland för sju år sedan. I Finland har han bland annat jobbat inom restaurangbranschen och studerat på en folkhögskola och en yrkeshögskola. I Italien hade Gabriele studerat till lantmätare. Polisyrket har dock varit hans dröm sedan han var 14 år.

Gabriele valdes till polis (YH)-utbildningen på Polisyrkeshögskolan på det andra försöket. De första månaderna på Polamk har varit väldigt intressanta och givande enligt Gabriele. Det finns endast 12 studerande i den svenskspråkiga klassen så det tog inte en lång tid för dem att bli en väldigt tajt grupp.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors