EU beviljar Polamk över 760 000 euro för utvecklingsprojekt

Utgivningsdatum 10.9.2015 13.12
Nyhet

EU beviljar Polamk över 760 000 euro för utvecklingsprojekt

På Polisyrkeshögskolan har man inlett två forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska unionen. Unity-projektet arbetar för närpolisverksamheten och NEXES-projektet berör telefonsamtal till nödcentraler.

Båda projekten ingår i ett större forskningsprojekt som finansieras av EU:s Horisont 2020 Secure societies -program. Polamks andel av finansieringen är total 761 250 euro.

- Vi har haft stor framgång då vi ansökt om understöd, och vi har lyckats driva igenom de teman och innovationsidéer som vi föreslagit inom de omfattande projekthelheterna, berättar specialforskare Jarmo Houtsonen som ansvarar för utvecklingsprocessen vid Polamk.

- Bakom vår framgång ligger till exempel det faktum att våra utvecklingsprojekt är arbetslivsinriktade: inom projekten utför man inte endast teoretisk forskning, utan man testar även resultaten i praktiken. Forskningen som drivs på Polamk är ansedd, och vi har redan från förut många internationella partner. Också det att vi är en nationell aktör som är en del av polisförvaltningen är till fördel då vi ansöker om EU-finansiering.

Unitys mål: en effektivare närpolisverksamhet

Unity är ett treårsprojekt som siktar på en allt effektivare närpolisverksamhet. Närpolisverksamhet betyder att polisens basuppgifter utförs effektivt, högklassigt och nära medborgarna. Målsättningen är bland annat att skapa säkerhet och en känsla av säkerhet samt minska och förebygga brottslighet och ordningsproblem.

- Inom projektet är medborgarna ingen målgrupp, utan en samarbetspartner. Tillsammans utvecklar och testar vi nya typer av kommunikationsplattformer, bland annat en mobilapplikation och en webbportal. Vi strävar efter att underlätta och påskynda kommunikationen mellan polisen och medborgarna, beskriver överkommissarie Olavi Kujanpää som är projektchef på Polamk.

Totalt deltar 12 EU-länder i Unity-projektet. Projektets huvudkoordinator är West Yorkshire Police i Storbritannien.

NEXES fokuserar på nödcentrals- och räddningstjänster

I det treåriga NEXES-projektet utvecklar man nya typer av nödcentrals- och räddningstjänster.

- En stor del av medborgarna är redan vana användare av sociala medier och mobiltjänster. De förväntar sig att även nödcentralstjänsterna ska fungera på samma sätt. Med hjälp av NEXES-projektet skapar man förutsättningar för att utnyttja ett mångsidigt medieinnehåll i den nya generationens räddnings- och nödcentralssystem, säger specialforskare Terhi Kankaanranta som är projektchef på Polamk.

- Målet är att utnyttja existerande smarta apparater för att skicka mer omfattande nödmeddelanden. Vi utvecklar lösningar till exempel för att lokalisera och ge anvisningar till dem som ringer och samla in deras uppgifter samt alternativa sätt att skicka nödmeddelanden. Inom projektet beaktas även specialgruppers behov, till exempel språkliga utmaningar samt begränsningar i den fysiska eller psykiska hälsan.

Tio EU-länder deltar i NEXES-projektet. Projektets huvudkoordinator är Rinicom Limited i Storbritannien.

Information om projekten finns på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska):
» Unity
» Nexes

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor