FUI-verksamhetens nyhetsbrev har publicerats

Utgivningsdatum 25.5.2022 15.05
Nyhet

Polisyrkeshögskolans FUI-nyhetsbrev 1/2022, dvs. nyhetsbrevet för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, har publicerats. 

I nyhetsbrevet reflekterar man denna gång bland annat över hur man kan minska på människors sårbarhet i en krissituation, om det i Finland borde grundas en egen forskningsenhet för dödligt våld i nära relationer, och hur utmaningarna med informationsutbytet myndigheter emellan påverkar utnyttjandet av arbetskraft från utlandet och bekämpningen av människohandelsbrott.

FUI-nyhetsbrevet ges ut på finska och engelska. Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet kan skicka ett e-postmeddelande om det till [email protected]. Artiklar som publicerats i nyhetsbrevet kan också läsas på webben på adressen polamk.fi/tki-uutiskirje (på finska, på engelska på addressen polamk.fi/en/rdi-newsletter).

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tammerfors