Marko Laitinen fortsätter som rektor för Polisyrkeshögskolan

Utgivningsdatum 27.6.2024 15.08
Nyhet

Inrikesministeriet har utnämnt pedagogie doktor Marko Laitinen till rektor för Polisyrkeshögskolan från och med den 1 september 2024. Laitinen har haft tjänsten sedan januari 2022.

Marko Laitinen har arbetat vid Polisyrkeshögskolan sedan 2006. Före utnämningen till rektor var han förvaltningsdirektör från och med 2019. Åren 2008–2019 var Laitinen personalchef vid Polisyrkeshögskolan och åren 2006–2007 var han överkommissarie.

– Jag är mycket nöjd över att få fortsätta som rektor. Polisyrkeshögskolan har tack vare sin engagerade och kunniga personal uppnått ett utmärkt resultat. I år fick vi en kvalitetsstämpel när högskolorna auditerades, och även andra utredningar visar att vår utbildning håller hög kvalitet och svarar väl mot samhällets behov. Verksamhetsmiljön förändras allt snabbare, vilket kräver att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet också under de kommande åren, säger Laitinen.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors