Ny anvisning för hälsoundersökning vid Polamk 

Utgivningsdatum 31.5.2021 14.18
Nyhet

Polisyrkeshögskolan har tagit i bruk en ny anvisning för hälsoundersökningar som används från och med våren 2021 för att bedöma hälsotillståndet hos de sökande till utbildningen polis (YH).

Anvisningen är avsedd för läkare som gör hälsoundersökningar av personer som antagits till polisutbildningen. Anvisningen är till nytta också för sökande som redan när de överväger att ansöka till utbildningen kan utreda vilka sjukdomar som begränsar möjligheterna att bli antagen. 

– I Finland får alla poliser samma grundutbildning och de måste kunna utföra alla slags polisuppgifter. Polisen ska till exempel klara av skiftarbete och kunna fungera i snabba och krävande förhållanden där livet och hälsan hos en själv, patrullkamraten, utomstående eller den som är föremål för polisens åtgärder kan äventyras, säger chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

– Den som antas till polisutbildningen ska till sitt hälsotillstånd vara lämplig för uppgiften som polis. Vi testar denna lämplighet inte bara med hjälp av urvalsprovet utan också med hjälp av en hälsoundersökning. Vi väljer först ut personer villkorligt till utbildningen, och före det slutliga valet genomgår de villkorligt valda bland annat hälsoundersökning och narkotikatest.

Den nya anvisningen för hälsoundersökning har utarbetats i samarbete med Tammerfors universitet och Arbetshälsoinstitutet. Tidigare tillämpade Polamk Försvarsmaktens anvisning för hälsoundersökning vid hälsoundersökningar. Polamks egen anvisning innehåller inga väsentliga ändringar i innehållet jämfört med den tidigare anvisningen.

Läs anvisningen för hälsoundersökning

Bekanta dig med avsnittet Ansökning och urval på vår webbplats