Nytt i den finskspråkiga bloggspalten: hälsningar från Erasmus-utbytet i Prag

Utgivningsdatum 10.10.2023 9.18
Nyhet

Visste du att yrkeshögskolestuderande vid Polamk kan åka på studentutbyte utomlands? Polisstuderande Anni Mäntylä tillbringar tre månader i Erasmus+-utbyte i Tjeckien och skriver om sina erfarenheter i bloggspalten på polamk.fi.

Anni inledde sina polis (YH)-studier i januari 2021 och är nu på slutrakan med studierna: största delen av studierna är avklarade och praktiken genomförd. Under slutet av året är Anni i studentutbyte vid läroanstalten Policejní akademie České republiky i Prag.

Bloggspaltens läsare får följa med hur Anni har det under Erasmus+-utbytet. I den första texten skriver Anni om sin sinnesstämning strax före resan till Prag.

Anni skriver på finska i bloggspalten. På vår webbplats finns också en svenskspråkig bloggspalt där du hittar texter som skrivits av studerande inom den svenskspråkiga polisutbildningen.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan