Spelkonsolen som verktyg för polisens? Nytt forskningsprojekt vill nå barn och unga med hjälp av spelande

Utgivningsdatum 22.8.2023 9.46
Nyhet

Under projektet Officiella spelkamrater undersöks och testas hur polisen kan ingripa i skadlig verksamhet och brottslighet på spelplattformar och i spelsammanslutningar.

I det nya projektet som leds av Polisyrkeshögskolan (Polamk) är polisens avsikt att nå barn och unga på digitala spelplattformar. Inom innovationsprojektet Officiella spelkamrater produceras en handbok om hur brott i spelgemenskaper och på spelplattformar kan förebyggas och förhindras. Samtidigt vill man förebygga att unga hamnar i IT-brottslighet och kriminella nätverk som är aktiva i spelvärlden. Dessutom utvecklar projektet den mångprofessionella Ankarverksamheten och kompletterar den med en ny verksamhetsmodell. 

– Trots att brotten har flyttats till nätet är polisen i Finland ännu inte i tillräcklig utsträckning där. Till exempel i spelforum kan det i värsta fall förekomma sexualbrott, planering av massmord och radikalisering. Detta projekt är ett lösningsförslag på hur polisen kan fungera på nätet, säger kriminalkommissarie Jukka Kero vid polisinrättningen i Österbotten och forskare Pirjo Jukarainen vid Polisyrkeshögskolan. 

– I praktiken spelar de poliser som deltar i projektet med barn och unga samtidigt som de diskuterar med dem. Det är viktigt att observera att för polisen är spelandet inte ett självändamål, utan ett redskap för att nå barn och unga. Det är fråga om liknande förebyggande verksamhet som polisen i övrigt utför. Spelplattformen är som en virtuell polisbil som vi färdas med i spelvärlden och möter unga i den.

Utöver Polisyrkeshögskolan deltar polisinrättningen i Österbotten, Centralkriminalpolisens Cybercrime Exit-verksamhet och samarbetsmyndigheterna för Ankarverksamhetens team. I och med projektet har också äldre konstapel Daniel Kalejaiye, som många unga känner från sociala medier, övergått till tidsbundna expertuppgifter vid Polisyrkeshögskolan. 

– Vårt projekt inleds 26.8 i samband med Polisens dag. Då ordnar vi två livesändningar, varav den ena är på min kanal i Tiktok klockan 10 och den andra på Polisyrkeshögskolans Instagram-konto klockan 11. Under sändningarna har följarna möjlighet att diskutera med mig och delta i olika spel och utmaningar. Deltar gör också gäster från Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna runt om i Finland. Jag diskuterar bland annat mötet med polisen och cybersäkerhet med dem, berättar Kalejaiye. 

Idéer och lärdomar från utlandet

Idén till projektet har fåtts från forskningsprojektet Internationella modeller för polisens samhällskommunikation och hur de utnyttjas i Finland (VIESTI), där man gjorde en jämförande analys av polisens europeiska praxis och verksamhetsmodeller för samhällelig kommunikation. Då lyftes projektet Gamen met de politie som startade 2020 i Holland fram, med hjälp av vilket den nederländska polisen försöker skapa samtalskontakter och växelverkan med de unga i de ungas egna vardagliga verksamhetsmiljöer. 

– De lokala holländska polisstationerna som deltar i projektet har spelkonsoler med vilka man loggar in med polisprofilen för att spela de spel som ungdomarna föredrar. Polisen spelar och diskuterar med de unga vid sidan av spelandet. I växelverkan ökar polisens medvetenhet om de ungas verksamhetsmiljö och de problem och utmaningar som unga möter kan lösas redan på förhand, berättar Jukarainen. 

Målen är likadana även i projektet Officiella spelkamrater. De kan delas in i tre nivåer: 

  1. Allmän samhällsdebatt och laglighetsfostran riktad till alla barn och unga på spelplattformar. Skydd av barn och unga mot skadeverkningar och brott i spelforum.
  2. Ingripande i brottslighet bland barn och unga som hör till riskgrupperna. Man strävar efter att bryta den allt allvarligare brottsspiralen. 
  3. Bekämpning av professionell och organiserad brottslighet i spelforum. Ingripande i kriminella nätverks och gruppers verksamhet.

I projektet söker man också lärdomar från utlandet bland annat genom att delta i ett samarbetsprojekt och ett internationellt spelevenemang.

Innovationsprojektet Officiella spelkamrater pågår i cirka ett år. 

Forskning och utveckling Poliisin ennaltaestävä toiminta Poliisin toiminta ja kehittäminen Polisyrkeshögskolan Tammerfors