Tre internatbyggnader på campus tas ur bruk

Utgivningsdatum 28.11.2023 9.49
Nyhet

På Polamks campusområde finns studentbostäder som kan hyras ut till polisstuderande. De tre äldsta internatbyggnaderna tas ur bruk våren 2024.

Senatfastigheter som äger campusbyggnaderna har konstaterat att tre höghus byggda på 1970-talet har nått slutet av sin livscykel och att upprätthållandet av dem skulle kräva en mer omfattande renovering än normalt. Husen tas ur bruk i slutet av maj 2024.

På campus används fem höghus som används av studerande inom polisens examensutbildningar och fortbildningar. Senatfastigheter, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan utreder de fortsatta planerna för byggnaderna. 

Byggnaderna på Polisyrkeshögskolans campus ägs av Senatfastigheter som ansvarar för statens lokaler och polisen är hyresgäst i lokalerna.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors