Utredning om hur väl polisutbildningen motsvarar arbetslivet och utvecklingsbehoven

Utgivningsdatum 4.4.2023 11.12
Nyhet

Polisstyrelsen inleder en utredning om hur väl polisutbildningen motsvarar arbetslivet och utvecklingsbehoven. Utredningen gäller polisexamina och polisens fortbildning. Polisexamina är polis (YH) och motsvarande på finska, poliisi (AMK) samt polis (högre YH) och motsvarande, poliisi (ylempi AMK).

Läs mer om utredningen i nyheten från Polisstyrelsen

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan