Vill du bli polis? Ansökan till den finskspråkiga utbildningen pågår nu

Utgivningsdatum 25.6.2024 10.00
Nyhet

Polisyrkeshögskolan (Polamk) söker nya studeranden till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i mars 2025. Ansökningstiden är 25.6–19.8.2024.

Polamk deltar inte i den gemensamma ansökan, utan det finns egna ansökningstider och ett eget ansökningssystem för polisutbildningen. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga utbildningen inleds med ett och ett halvt års mellanrum och till den söker man separat. Följande svenskspråkiga utbildning börjar i augusti 2024, och ansökningsperioden till utbildningen gick ut i februari.

Information om polisutbildningen och ansökningsprocessen finns sammanställd på vår webbplats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du bekanta dig med till exempel ansökningskraven och urvalsprovet. På webbplatsen hittar du också urvalsprovsboken och exempel på uppgifter i det skriftliga provet samt videor från det fysiska testet.

Mer information om ansökan och antagning av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors