Poliisiammattikorkeakoulun digitaalinen kaksonen (Digital twin) sisältö sv

Polisyrkeshögskolans digitala tvilling (Digital twin)

I innovationsprojektet planeras och genomförs en digital tvilling (digital twin) av Polisyrkeshögskolans område för polisens utbildnings- och simuleringsändamål. Med hjälp av Digitvillingen utvecklas myndighetsverksamheten och främjas polisens och andra myndigheters handlingsberedskap i det allt mer digitaliserade samhället.

Materialet som producerats inom projektet kan utnyttjas i undervisningen inom utbildningen Polis (YH), polisens fortbildning samt för polisinrättningarnas och myndigheternas övriga behov.

Längd: april 2022 – december 2022

Finansiering: Inrikesministeriet

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Olavi Kujanpää och forskare Emilia Valsta. E-postadresserna har formen [email protected]. Projektets allmänna e-postadress är [email protected].