Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan puuttumisen haasteet poliisin työssä, rikosprosessissa ja tukipalveluissa (DIGNITEAS) sisältö sv

Utmaningar med att ingripa i digitalt våld mot kvinnor i polisens arbete, straffprocessen och stödtjänsterna (DIGNITEAS)

Projektet producerar information om drag och utbredning av digitalt våld mot kvinnor samt om hur fallen framskrider i straffprocessen. Projektets information kan utnyttjas i polisens examensutbildning och fortbildning, åklagarnas fortbildning och myndigheternas strategiarbete.

Längd: april 2022 – maj 2023

Projektpartner: Tammerfors universitet

Finansiering: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Jarmo Houtsonen. E-postadresserna har formen [email protected].