Navigeringsmeny

Eastern Partnership Police Cooperation Programme sisältö sv

Eastern Partnership Police Cooperation Programme

Projektets syfte är att stöda utvecklingen av en djupare och mera hållbar demokrati i de östeuropeiska medlemsstaterna genom att befrämja en reform av den interna säkerheten och lagtillsynsektorn. Målet är att skapa ett hållbart partnerskap mellan EU och de berörda länderna samt att öka polismyndigheternas samarbete för att minska den gränsöverskridande brottsligheten.

Längd: mars 2014 – juni 2018

Projektpartner: Koordinator Cooperation Fund Foundation i Polen och huvudpartner Polens inrikesministerium. Partner från fem länder: Finland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Sverige och den internationella organisationen: International Centre for Migration Policy Development ICMPD. EU:s partnerskapsländer i öst som är med i projektet: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Nyckelord: EU:s partnerskapsländer i öst, reform av säkerhetssektorn

Finansiering: Europeiska kommissionen, den sammanlagda finansieringen fem miljoner euro

Kontaktpersoner i Polamk: överkommissarie Pasi Kemppainen. E-postadresser följer formen [email protected].