Navigeringsmeny

Ehdota projektin aihetta sisältö ruotsi

Föreslå ett projekttema

Har du tankar om ett tema eller en idé som skulle vara lämpligt för ett lärdomsprov? Du kan föreslå teman för forskning, utvecklingsprojekt, studerandeprojekt, lärdomsprov eller avgiftsbelagd säkerhetsutbildning.

Vi samlar in teman till idébanken för lärdomsprov och vi drar nytta av förslag vid förberedningen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt vid utbildningsplaneringen. Även den organisation som kommer med idén kan dra nytta av resultaten.

Du hittar information om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på sidorna för FUI-projekt.

Föreslå ett projekttema med Webropol-blankett

Bekanta dig med pågående projekt