Navigeringsmeny

Polamk.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste sisältö ruotsi

Tillgänglighetsutlåtande om webbtjänsten polamk.fi

Uppdaterad 20.1.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten polamk.fi och har utarbetats den 16.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Status på den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven helt på nivå A och delvis på nivå AA.

Icke-tillgängligt innehåll

2. Oproportionell börda

  • Alla dokument på vår webbplats uppfyller inte tillgänglighetskraven. De nyaste kan beställas från Polisyrkeshögskolans registratorskontor, de äldre har sparats på webbplatsen med beaktande av principen om oproportionell börda.

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Otillgängligt innehåll och dess brister

  • Enskilda illustrationsbilder saknar alt-text. Det finns anvisningar om detta och vi ger råd till dem som publicerar innehåll.
  • Enskilda figurer är ännu inte tillgängliga. Vi utvecklar dessa kontinuerligt.
  • En del av innehållet är inte översatt. Det beställs ständigt fler översättningar, men på grund av webbplatsens omfattning har allt innehåll på webbplatsen ännu inte översatts.

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst?

Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att korrigera saken.

Ge tillgänglighetsrespons med blanketten 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge i första hand respons till oss, det villa säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
[email protected]
Växel 0295 016 000

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Polisyrkeshögskolan har förnyat sin webbtjänst för att säkerställa den tekniska tillgängligheten. Samtidigt har man målmedvetet förnyat innehållet så att det är tydligt och svarar på användarens frågor.

Vi fortsätter att utveckla innehållet och upprätthålla den tekniska tillgängligheten.

Vi följer tekniskt upp webbplatsens integritet och hur tillgänglighetskraven uppfylls.

Vi utbildar och instruerar dem som publicerar innehåll att genomföra tillgänglighet i praktiken.

Vi tar gärna emot respons som främjar tillgängligheten på vår webbplats.

Mer information om webbtjänstens tillgänglighet

Om du vill få mer information om polamk.fi-webbtjänstens tillgänglighet eller diskutera detta, kontakta Polisyrkeshögskolans kommunikation per e-post [email protected].

Denna webbplats har publicerats den 17.12.2020.