Navigeringsmeny

Yhteystiedot johto sisältö ruotsi

Ledning

Rektor
Kimmo Himberg
tfn. 0295 483 000

Pensionerad från och med 1.1.2022, tillförordnad rektor förvaltningsdirektör Marko Laitinen

Undervisning och inlärning
utbildningsdirektör
Petri Alkiora
tfn. 0295 483 401

Forskning och utveckling
forskningsdirektör
Vesa Muttilainen
tfn 0295 483 809

Förvaltning
förvaltningsdirektör
Marko Laitinen
tfn 0295 483 101

Avgiftsbelagd serviceverksamhet, samarbete
mellan intressgrupper, utvecklingsprojekt

projektdirektör
Timo Rajala
tfn 0295 483 030

E-post till personalen: [email protected]

Se också sidan Ytterligare kontaktinformation