Yhteystiedot johto sisältö ruotsi

Ledning

Rektor
Kimmo Himberg
tfn. +358 295 483 000

Undervisning och inlärning
utbildningsdirektör
Petri Alkiora
tfn. +358 295 483 401

Forskning och utveckling
forskningsdirektör
Vesa Muttilainen
tfn +358 295 483 809

Förvaltning
förvaltningsdirektör
Marko Laitinen
tfn +358 295 483 101

Avgiftsbelagd serviceverksamhet, samarbete
mellan intressgrupper, utvecklingsprojekt

projektdirektör
Timo Rajala
tfn +358 295 483 030

E-post till personalen: [email protected]

Se också sidan Ytterligare kontaktinformation