Navigeringsmeny

Yhteystiedot johto sisältö ruotsi

Ledning

Rektor
Marko Laitinen
tfn. 0295 483 000

Undervisning och inlärning
utbildningsdirektör
Petri Alkiora
tfn. 0295 483 401

Forskning och utveckling
forskningsdirektör
Vesa Muttilainen
tfn 0295 483 809

Förvaltning
förvaltningsdirektör
Pirkka Kuusela
tfn 0295 483 101

E-post till personalen: [email protected]

Se också sidan Ytterligare kontaktinformation