Poliisin ensimmäiset sanat: poliisi puheviestijänä sisältö ruotsi

Polisens första ord: polisen som talkommunikatör

Språket är polisens viktigaste verktyg, men det finns begränsat med information om hur språket och talet används i polisuppgifter. I projektet granskas, ur interaktionsforskningens synvinkel, hurdan praxis för muntlig kommunikation polisen utnyttjar i sitt arbete och om simuleringsutbildningarna som används inom polisen stöder inlärningen av denna praxis. Projektet fokuserar på tre kontexter för polisens muntliga kommunikation: möten mellan medborgare och polisen, möten mellan polisen och representanter för medierna samt polisens interaktionsutbildningar.

Längd: mars 2020–februari 2023

Finansiering: Konestiftelsen, personligt stipendium för äldre forskare 122 100 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: forskare Samu Pehkonen och specialforskare Jarmo Houtsonen. Pehkonens e-post enligt formatet [email protected], i övrigt e-post enligt formatet [email protected].