Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin ja lastensuojelun käytännöt kuritusväkivaltaepäilyissä sisältö sv

Polisens och barnskyddets förfaranden vid misstanke om kroppslig aga

I avhandlingsprojektet studeras den kroppsliga aga som föräldrar utsätter sina barn för på basis av myndighetsregister och brottsprocessinformation. I undersökningen används polisens polisanmälnings- och förundersökningsmaterial samt handlingar från barnskyddet. Undersökningens mål är att studera hur kroppslig aga definieras i myndighetsprocesserna, hurudana beslut som har fattats och åtgärder vidtagits vid misstankar om kroppslig aga och hur fallen har gått vidare från barnskyddet till polisen och från polisen till åklagaren.

Längd: 2012–2016

Projektpartner: Åbo universitet

Nyckelord: kroppslig aga, polisen, barnskydd, myndighetsverksamhet

Finansiering: Det nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK), Turun Yliopistosäätiö, Konkordiaförbundet, juridiska fakulteten vid Åbo universitet

Kontaktpersoner på Polamk: stipendieforskare Anna Heinonen. E-postadresser följer formen [email protected] (obs. anna.h.heinonen).

Poliisin ja lastensuojelun käytännöt kuritusväkivaltaepäilyissä linkkilista oikea palsta sv