Länkstig

Palaute verkkosivuista otsikko sv

Respons om webbplatsen

Obs. Om du vill ge officiell tillgänglighetsrespons, skicka responsen per e-post. Se anvisningar på den här sidan vid Respons om tillgängligheten per e-post.

Palaute saavutettavuuspalaute infolaatikko sv

Respons om tillgängligheten per e-post

Om du vill ge officiell tillgänglighetsrespons, skicka responsen per e-post till adressen [email protected]. Berätta i meddelandet att responsen gäller webbtjänsten polamk.fi.

I tillgänglighetsutlåtandet hittar du närmare information om ämnet.

Bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet