Opintososiaaliset edut sisältö ruotsi

Studiesociala förmåner 

Tänk på att ansöka om studiestöd i god tid. Du kan lämna din ansökan online eller vid Polisyrkeshögskolans studerande informationsdisk.

Den första studiedagen får du ditt studieintyg och FPA:s kort för subventionerade måltider.

Examensstuderande vid yrkeshögskolorna har rätt till Studenternas hälsovårdsstiftelses (YTHS) tjänster.

Se mer information under bilden!

Två leende polisstuderande i uniform vid en polisbil, en i bilen, den andra bredvid bilen.

Studiestöd

Examensstuderande för polis (YH) får studiestöd från FPA i likhet med andra högskolestuderande.

Du kan ansöka om studiestöd på FPA:s webbplats eller genom att lämna ansökan till infodisken i Polisyrkeshögskolans D-byggnad, där du även kan få rådgivning om studiestöd. Lämna din ansökan i god tid. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan lämnats in.

Grundläggande information om studiestödet, Sysselsättningsfondens stöd för vuxenutbildning samt utbildning som stöds med arbetslöshetsförmån kan du hämta på vår webbplats i avsnittet Förmåner för studerande.

Grundläggande information om stöd för studerande på sidan Förmåner för studerande

Närmare upplysningar på FPA:s webbplats

Studieintyg och studiekort

Den första studiedagen får du ditt studieintyg och FPA:s kort för subventionerade måltider.

Studieintyget ger dig en förmån för resor som laddas ner på ett resekort för Tammerfors stads och Helsingforsregionens trafik samt för biljetter från Matkahuolto och VR.

Med FPA:d kort för subventionerade måltider får du i studentrestaurangen måltider till nedsatt pris. Genom att visa upp kortet får du rabatt på måltidspriset även i andra restauranger som omfattas av FPA:s måltidssubventioner.

Om du vill, kan du ansluta dig till Polisyrkeshögskolans studentkår. Då får du Finlands studentkårers förbunds medlemskort SAMOK:s studiekort. Med SAMOK-kortet får du till exempel måltidsförmån och 50 procents rabatt på resebiljetter från VR och Matkahuolto. Studentkåren beställer SAMOK-korten den första studieveckan och korten kommer om 2–4 veckor.

Information om måltidsförmån på FPA:s webbplats

Finlands studentkårers förbund SAMOK:s webbplats

Ta del även av andra förmåner för studerande

Studerandehälsovården

Examensstuderande vid yrkeshögskolorna har rätt till Studenternas hälsovårdsstiftelses (YTHS) tjänster.

Du betalar hälsovårdsavgiften till FPA. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Information om hälsovårdsavgift för högskolestuderande på FPA:s webbplats

Webbplatsen för Studenthälsovårdens (YTHS) stiftelse