Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers sisältö

Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers

Tässä monitieteisessä tutkimushankkeessa kartoitetaan ja vertaillaan tiedustelu- ja esitutkintaviranomaisten oikeuksia valvoa tieto- ja viestiliikennettä tietoverkoissa Suomessa, Norjassa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti valvontamekanismit sekä viranomaisten, yksityisen sektorin ja kansalaisten näkemykset tieto- ja viestiliikenteen valvonnan oikeutuksesta. Lisäksi kartoitetaan eri kansalaisryhmien näkemyksiä yksityisyydestä ja valvonnasta tietoverkoissa sekä analysoidaan verkkokäyttäytymistä.

Hankkeen tavoitteena on arvioida tietoverkkojen valvonnan vastuullisuutta ja legitimiteettiä sekä esittää konkreettisia suosituksia niiden kehittämiseksi. Tutkimus on erittäin ajankohtainen Suomessa, jossa tiedustelulainsäädännön valmistelutyöt ovat käynnissä.

Kesto: toukokuu 2017 – heinäkuu 2020

Projektikumppanit: University of Dundee (koodinaattori), Norwegian Police University College ja Uppsala University

Rahoitus: NordForsk (Nordic Societal Security Programme). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1 035 000 euroa. Poliisiammattikorkeakoulun saama rahoituksen osuus noin 265 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Jarmo Houtsonen ja tutkija Anna Leppänen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)poliisi.fi. (Huom. anna-riitta.leppanen)

Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers linkkilista oikea palsta