Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers sisältö sv

Granska övervakning? Ansvar och legitimitet för internetövervakning och utvidgade utredningsbefogenheter

I denna tvärvetenskapliga studie, bedöms och jämförs rättsliga bestämmelser som reglerar underrättelsebefogenheter och brottsbekämpande myndigheter, för att övervaka informationsnätverk och kommunikationsuppgifter, mellan Finland, Norge och Storbritannien. Tillsyn av övervakning och olika intressenters argument som rättfärdigar övervakning på nätet inkluderas i jämförelsen. Dessutom analyseras medborgarnas internetvanor och attityder kring övervakning och integritet.

Genom denna undersökning görs rekommendationer för att förbättra ansvar och legitimitet vid övervakning på internet. Projektet är mycket aktuellt i Finland, eftersom lagstiftningen om underrättelsetjänst håller på att ses över.

Varaktighet: Från maj 2017 till juli 2020

Projektets samarbetspartners: University of Dundee (samordnare), Norska polishögskolan och Uppsala universitet

Nyckelord: övervakning, underrättelse om nätverkstrafik, integritet, lagstiftning

Finansieras av: NordForsk (Nordiskt program för samhällssäkerhet). Den totala projektbudgeten är cirka 1 035 000 euro. Finansieringen som mottas av Polisyrkeshögskolan uppgår till cirka 265 000 euro.

Kontaktpersoner på Polisyrkeshögskolan: Projektledare Jarmo Houtsonen och forskare Anna Leppänen. E-postadresser enligt följande format: fö[email protected] (blänkare: anna-riitta.leppanen).