Navigointivalikko

Toimintakäsikirja tehtävät ja organisaatio sisältö

Tehtävät

Olemme sisäisen turvallisuuden alan ammattikorkeakoulu ja harjoitamme koulutustoiminnan rinnalla soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Meillä voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

  • poliisin ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (AMK), polis (YH)
  • poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (ylempi AMK), polis (högre YH)
  • pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto: pelastusalan päällystötutkinto (AMK).

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon toteuttaa Pelastusopisto.

Tutkintokoulutuksen lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta poliisihallinnossa työskentelevien osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutusta tarjotaan myös poliisihallinnon ulkopuolisille henkilöille, kuten yksityisen turva-alan kouluttajille sekä turvallisuusalan koulutuksista kiinnostuneille.

Tutkimus- ja kehitystyömme palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä tukee Polamkin opetusta.

Organisaatio

Olemme yksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä.  Poliisiorganisaatio toimii sisäministeriön alaisuudessa. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia, Keskusrikospoliisia ja Poliisiammattikorkeakoulua. Suojelupoliisi on suoraan sisäministeriön ohjauksessa.

Poliisi toimii sisäministeriön alaisuudessa. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia, Keskusrikospoliisia ja Poliisiammattikorkeakoulua. Suojelupoliisi on suoraan sisäministeriön ohjauksessa.

Toimintaamme johtavat rehtori, koulutus- ja tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä Polamkin hallituksen kanssa. Heidän apunaan on valtuuskunta, joka auttaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaamme sekä arvioimaan toimintaympäristömme muutoksia. 

Organisaatiossamme on kaksi linjaa, jotka ovat koulutus- ja tutkimus- sekä hallintolinja. 

Koulutus- ja tutkimuslinjaan kuuluvat 

  • rikostorjuntaosaamisen yksikkö
  • valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen yksikkö
  • yhteisen osaamisen yksikkö
  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) yksikkö
  • opiskelijapalveluiden yksikkö
  • koulutuksen ja tutkimuksen tuki.

Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiokaavio, jonka sisältö on avattu tekstissä.

Rikostorjuntaosaamisen, valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen sekä yhteisen osaamisen yksiköt järjestävät opetuksen ja opinnäytetöiden ohjauksen. Lisäksi yksiköt osallistuvat muun muassa opiskelijan ohjaamiseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opiskelijarekrytointiin ja -valintoihin. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yksikkö tekee sisäistä turvallisuutta, poliisitoimintaa ja koulutustamme tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä, vastaa Poliisimuseon toiminnasta sekä osallistuu opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaamiseen.

Opiskelijapalveluiden yksikkö vastaa muun muassa opiskelijarekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, opetusteknologian ja verkkopedagogiikan kehittämisestä, opiskelijoiden varusteiden hankkimisesta, opinto-ohjauksesta ja hyvinvoinnista, lukujärjestyssuunnittelusta ja kirjastosta. Yksikkö osallistuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Hallintolinja tukee ydintehtäviä ja vastaa henkilöstöpalveluista ja henkilöstön kehittämisestä, talous- ja materiaalihallinnosta, hankintatoimesta, toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, tietohallinnosta, tietoturvallisuudesta ja tiedonhallinnasta, teknisistä palveluista ja toimitiloista sekä laadunhallinnan koordinoinnista.