Navigointivalikko

Toimintakäsikirja tehtävät ja organisaatio sisältö

Tehtävät

Olemme sisäisen turvallisuuden alan ammattikorkeakoulu ja harjoitamme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Meillä voi suorittaa seuraavia tutkintoja:

  • poliisin ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (AMK), polis (YH)
  • poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (ylempi AMK), polis (högre YH)
  • pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto: pelastusalan päällystötutkinto (AMK)

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon toteuttaa Pelastusopisto.

Tutkintokoulutuksen lisäksi järjestämme täydennyskoulutusta poliisihallinnossa työskentelevien osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutusta tarjotaan myös poliisihallinnon ulkopuolisille henkilöille, kuten yksityisen turva-alan kouluttajille sekä turvallisuusalan koulutuksista kiinnostuneille.

Tutkimus- ja kehitystyömme palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä tukee Polamkin opetusta.

Organisaatio

Olemme yksi poliisin valtakunnallisista yksiköistä.  Poliisiorganisaatio toimii sisäministeriön alaisuudessa. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia, Keskusrikospoliisia ja Poliisiammattikorkeakoulua. Suojelupoliisi on suoraan sisäministeriön ohjauksessa.

Poliisi toimii sisäministeriön alaisuudessa. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia, Keskusrikospoliisia ja Poliisiammattikorkeakoulua. Suojelupoliisi on suoraan sisäministeriön ohjauksessa.

Toimintaamme johtaa rehtori yhdessä Polamkin hallituksen kanssa. Heidän apunaan on valtuuskunta, joka auttaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaamme sekä arvioimaan toimintaympäristömme muutoksia. 

Ydinprosessimme ovat opetus ja oppiminen sekä tutkimus ja kehittäminen. Niistä vastaavat koulutusjohtaja ja tutkimusjohtaja. 

Henkilöstömme on organisoitu seitsemälle osaamisalueelle, jotka ovat: 

  • yleisvalmiudet
  • erityisvalmiudet
  • operatiiviset valmiudet
  • poliisikoiratoiminta 
  • TKI-toiminta
  • opiskelijapalvelut 
  • yhteiset palvelut. 

Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiokaavio, jonka sisältö on avattu tekstissä.

Yleisvalmiudet, erityisvalmiudet, operatiiviset valmiudet ja poliisikoiratoiminta vastaavat opetuksesta ja osallistuvat tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

TKI-toiminnan osaamisalueelle on organisoitu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, maksullinen palveluliiketoiminta, kansainväliset asiat, projektihallinto, laadunhallinta sekä Poliisimuseo. TKI-henkilöstö osallistuu opetukseen.

Opiskelijapalveluiden tehtäviin kuuluvat esimerkiksi opiskelijavalinnat, opiskelijoiden harjoittelut, opetus- ja koulutussuunnittelun koordinointi, opintojen ohjaus sekä kirjasto.

Yhteiset palvelut -osaamisalueella toimivat henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, ICT ja opetusteknologia, tekniset palvelut, tiedonhallinta ja tietoturva sekä viestintä.