Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja tehtävät ja organisaatio sisältö ruotsi

Uppgifter

Vi är en yrkeshögskola inom området för intern säkerhet och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete. Hos oss kan man avlägga följande examina:

  • yrkeshögskoleexamen för polis: polis (YH)
  • högre högskoleexamen för polis: polis (högre YH)
  • yrkeshögskoleexamen inom räddningsbranschen: befälsexamen för räddningsbranschen (YH).

Yrkeshögskoleexamen inom räddningsbranschen ordnas av Räddningsinstitutet.

Utöver examensutbildningen ordnar vi fortbildning för att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten hos dem som arbetar inom polisförvaltningen. Utbildning erbjuds också personer utanför polisförvaltningen, såsom utbildare inom den privata säkerhetsbranschen samt personer som är intresserade av utbildning inom säkerhetsbranschen.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete betjänar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den interna säkerheten samt stöder undervisningen vid Polamk.

Organisation

Vi är en av polisens riksomfattande enheter. Polisorganisationen agerar under inrikesministeriet.  Polisstyrelsen styr polisinrättningar, Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Skyddspolisen är direkt styrt av inrikesministeriet. 

Polisyrkeshögskolans organisationsschema. Texten beskriver bildens innehåll.

Vår verksamhet leds av rektorn tillsammans med Polamks styrelse. De bistås av delegationen som hjälper till att planera och utveckla vår verksamhet samt utvärdera förändringar i vår verksamhetsmiljö. 

Våra kärnprocesser är undervisning och inlärning samt forskning och utveckling. För dessa ansvarar utbildningsdirektören och forskningsdirektören. 

Vår personal är organiserad inom sju kompetensområden: 

  • allmänna färdigheter
  • specialfärdigheter
  • operativa färdigheter 
  • polishundsverksamhet 
  • FUI-verksamhet
  • studietjänster
  • gemensamma servicen. 

Polisyrkeshögskolans organisation. Bildens innehåll beskrivs i texten.

Allmänna färdigheterna, specialfärdigheterna, operativa färdigheterna och polishundsverksamheten ansvarar för undervisningen och deltar i forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Till kompetensområdet FUI-verksamhet har organiserats forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, avgiftsbelagd serviceverksamhet, internationella enheten, projektadministration, kvalitetshantering samt Polismuseet. FUI-personal deltar i undervisningen.

Till studietjänsternas uppgifter hör till exempel antagning av studerande, praktik, koordinering av studie- och utbildningsplanering, studiehandledning samt biblioteket.

Inom kompetensområdet gemensamma servicen fungerar personaltjänsterna, ekonomitjänsterna, IKT och undervisningsteknologin, tekniska tjänsterna, informationshanteringen och -säkerheten samt informationsenheten.