Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja tehtävät ja organisaatio sisältö ruotsi

Uppgifter

Vi är en yrkeshögskola inom området för inre säkerhet och vi bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete vid sidan av utbildningsverksamheten. Hos oss kan man avlägga följande examina:

  • yrkeshögskoleexamen för polis: polis (YH)
  • högre högskoleexamen för polis: polis (högre YH)
  • yrkeshögskoleexamen inom räddningsbranschen: befälsexamen för räddningsbranschen (YH).

Yrkeshögskoleexamen inom räddningsbranschen ordnas av Räddningsinstitutet.

Utöver examensutbildningen ordnar vi fortbildning för att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten hos dem som arbetar inom polisförvaltningen. Utbildning erbjuds också personer utanför polisförvaltningen, såsom utbildare inom den privata säkerhetsbranschen samt personer som är intresserade av utbildning inom säkerhetsbranschen.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete betjänar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den interna säkerheten samt stöder undervisningen vid Polamk.

Organisation

Vi är en av polisens riksomfattande enheter. Polisorganisationen agerar under inrikesministeriet.  Polisstyrelsen styr polisinrättningar, Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Skyddspolisen är direkt styrt av inrikesministeriet. 

Polisyrkeshögskolans organisationsschema. Texten beskriver bildens innehåll.

Vår verksamhet leds av rektorn, utbildnings- och forskningsdirektören och förvaltningsdirektören tillsammans med Polamks styrelse. De bistås av delegationen som hjälper till att planera och utveckla vår verksamhet samt utvärdera förändringar i vår verksamhetsmiljö. 

Vår organisation har två linjer: utbildnings- och forskningslinjen samt förvaltningslinjen. 

Till utbildnings- och forskningslinjen hör enheter för

  • brottsförebyggande kompetenser
  • övervaknings- och utryckningsverksamhetskompetenser
  • allmänna kompetenser
  • forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI-verksamhet)
  • studerandetjänsterna samt 
  • stöd för utbildning och forskning.

Polisyrkeshögskolans organisation. Bildens innehåll beskrivs i texten.

Enheterna för brottsförebyggande kompetenser, övervaknings-och utryckningsverksamhetskompetenser och allmänna kompetenser ordnar undervisningen och handledningen av lärdomsprov. Dessutom deltar enheterna bland annat i studiehandledning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt rekrytering och antagning av studerande. 

Enheten för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet utför forsknings- och utvecklingsarbete som stöder den inre säkerheten, polisverksamheten och vår utbildning, ansvarar för Polismuseets verksamhet samt deltar i undervisning och handledning av lärdomsprov.

Enheten för studerandetjänster ansvarar bland annat för rekryteringen av studerande, antagningen av studerande, utvecklingen av undervisningsteknologin och nätpedagogiken, anskaffningen av studerandenas utrustning, studiehandledningen och välbefinnandet, planeringen av läsordningen och biblioteket. Enheten deltar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Förvaltningslinjen stöder kärnuppgifterna och ansvarar för personaltjänster och personalutveckling, ekonomi- och materialförvaltning, anskaffningar, planering och uppföljning av verksamheten, informationsförvaltning, informationssäkerhet och informationshantering, tekniska tjänster och lokaler samt koordinering av kvalitetshanteringen.