Navigointivalikko

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi sisältö

TKI-toiminnan arviointi

Salkkuryhmämme käsittelee kaikki erillisrahoitetut projekti- ja hankeideamme. Mikäli projektin kustannusarvio ylittää tietyn summan, toimitamme sen käsiteltäväksi Poliisitoiminnan kehittämisryhmään.

Rehtori tekee päätöksen projektiin osallistumisesta. Osaa projekti-ideoista tarjoamme opiskelijoille, jolloin ne voidaan toteuttaa opinnäytetöinä tai opiskelijaprojekteina. Perusrahoituksella toteutettavista TKI-projekteista sovimme Poliisihallituksen kanssa tulossopimusneuvottelujen yhteydessä. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja toimimme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden ja periaatteiden mukaan. Olemme nimenneet tutkimusetiikan tukihenkilöt, joiden tavoitteena on

  • hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistäminen
  • tutkimusetiikan neuvonnan ja luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden tarjoaminen omassa organisaatiossa
  • tutkimusvilpin tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn parantaminen
  • TENKin toiminnan ja ohjeistusten sekä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemisen (ns. HTK-prosessin) tunnetuksi tekeminen
  • kynnyksen madaltaminen HTK-ilmoituksen tekemiseksi vakavissa vilppiepäilyissä.

Nimeämme hankkeille projektipäällikön, joka vastaa projektikohtaisesta laadunhallinnasta rahoittajan edellyttämällä tavalla. Tulossopimuksessa sovittavia tutkimus- ja kehittämishankkeita seuraamme osana tulos- ja resurssiseurantaa. Projektipäällikkö organisoi myös projektin päätöstoimenpiteet kuten hankkeen vaikuttavuuskyselyn ja Lessons learnt -palautetilaisuuden.

Ohjausryhmäpalaute on yksi keino arvioida TKI-projektejamme.

Polamkin julkaisusarjoissa julkaistavista teoksista päättää julkaisutoimikuntamme, joka hyödyntää käsikirjoitusten arvioinnissa asiantuntijoita. Hyväksytystä käsikirjoituksesta laadimme kustannussopimuksen. Julkaisujen käännös-, taitto- ja painotöissä hyödynnämme ulkopuolisia asiantuntijoita ostopalveluina.


 

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi oikea palsta

Tutustu myös

TKI-projektit

Etiikka ja avoin tiede

Julkaisutoiminta

Ehdota projektin aihetta

Lisätietoja Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Tutkimus ja kehittäminen (Poliisin intranet / Tietoa työhön)