Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi johdanto sv

Utvärdering av FUI-verksamheten

Vår FUI-verksamhet har förbundit sig att iaktta god vetenskaplig praxis. Vi utvärderar projekt, publikationer och evenemang på många sätt. Vi beaktar perspektiven inom öppen vetenskap och forskning. Utöver de metoder som beskrivs nedan utvärderar vi vår FUI-verksamhet även som en del av vår resultat- och resursuppföljning.

Fyra personer arbetar tillsammans vid ett bord.

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi haitari sv.

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi oikea palsta sv.

Läs mer

FUI-projekt

Etik och öppen vetenskap

Publikationsverksamhet

Föreslå ett projekttema

Mer information till anställda och studerande vid Polamk (på finska)

Forskning och utveckling (Polisens intranät / Tietoa työhön)