Navigointivalikko

Toimintakäsikirja TKI-toiminnan suunnittelu sisältö

Tutkimuksen ja kehittämisen suunnittelu

Yksi lakisääteisistä tehtävistämme on soveltava tutkimus- ja kehitystyö. Sen tavoitteena on tukea poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä opetustamme. Seuraamme ja arvioimme TKI-linjausten (tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot) toteutumista vuosittain tutkimuksen ja kehittämisen ydinprosessin johdolla.

Tutkimuksen ja kehittämisen laatujärjestelmä perustuu jatkuvan kehittämisen PDCA-malliin (Plan - Do - Check - Act = Suunnittele - Toteuta - Arvioi - Kehitä). Kuvan sisältö on kerrottu tekstissä. Tutkimuksen ja kehittämisen laatujärjestelmä perustuu jatkuvan kehittämisen PDCA-malliin (Plan - Do - Check - Act = Suunnittele - Toteuta - Arvioi - Kehitä).

Teemme Poliisihallituksen kanssa vuosittain tulossopimuksen, jossa sovitaan TKI-toiminnan keskeisistä tavoitteista tulevalle vuodelle. Samassa yhteydessä kirjaamme TKI-toiminnan ja ulkoisen rahoituksen tuottotavoitteet budjettiin. TKI-toiminnan tulossopimustavoitteet sisällytämme toimintasuunnitelmaamme. Seuraamme osavuosiarvioissa toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja tunnuslukuja sekä teemme tarvittaessa budjettitarkistuksia.

Tulosmittareiden avulla seuraamme toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta, palvelukykyä ja laatua, suoritteita, resursseja ja vaikuttavuutta. Mittarit liittyvät pääosin projekti- ja julkaisutoimintaan. Osa TKI-toiminnan tulosmittareista on samoja kuin muilla ammattikorkeakouluilla.

Toteutamme tutkimus- ja kehittämistoimintaa yleensä projekteina, joita ohjaamme strategisena kokonaisuutena. Salkkuryhmä arvioi ja hyväksyy tai hylkää yksittäiset projektiehdotukset ja seuraa projektisalkkua strategisesta näkökulmasta. Projektiehdotusten arviointi perustuu kokonaisharkintaan sisällöstä ja strategianmukaisuudesta, projektikonsortiosta, taloudellisuudesta ja ennakoiduista hyödyistä sekä käytettävissä olevista resursseista.

Polamkin salkkuryhmän käsittelyn jälkeen Poliisihallituksen Poliisitoiminnan kehittämisryhmä arvioi kaikki projektiehdotukset, joilla haetaan poliisin kehittämisrahaa tai hankkeen budjetin ylittäessä 100 000 euroa. Polamk käyttää Poliisihallituksen hankesalkkua omien projektiensa hallinnointiin ja raportointiin.

Yksittäisten projektien suunnitteluvaiheessa otamme erikseen huomioon esimerkiksi eettisen ennakkoarvion tarpeen, tietosuojalainsäädännön vaatimukset (mm. vaikutusarviot), aineistojen ja julkaisujen avoimuutta koskevat asiat sekä tietojen omistusoikeuden, viestinnän ja hyödyntämisen näkökulmat. 

Projektityön tukena on projektikäsikirja, joka kokoaa projektityöskentelymme periaatteet, menettelyt ja ohjeet yhteen.

Toimintakäsikirja TKI-toiminnan suunnittelu infolaatikko oikea palsta

Tutustu myös

TKI-linjaukset

Polamkin tutkimus ja kehittämistoiminta

Lisätietoa tutkimus ja kehittämistoiminnan toteuttamisesta

Lisätietoa Polamkissa tai poliisissa työskentelevälle

Hankkeisiin liittyvät ohjeet (Poliisin intranet / Tietoa työhön / Hankkeet ja projektit)