Toimintakäsikirja työryhmät sisältö ruotsi

Centrala arbetsgrupper och deras uppgifter

Vid Polamk fungerar flera multiprofessionella grupper och nätverk som fokuserar på olika teman och i dessa grupper kan också representanter för studerande och samarbetspartner delta. En del av våra grupper är lagstadgade.

Toimintakäsikirja työryhmät sisältö haitari ruotsi

Toimintakäsikirja työryhmät oikea palsta ruotsi

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Beslut om tillsättande av grupper och möteshandlingar (Polisens intranät > Poliisiammattikorkeakoulu > Päätöksenteko ja valmistelu)