Navigointivalikko

Vaihto-ohjelmat sisältö

Kansainväliset vaihto-ohjelmat 

Lähde opiskelijavaihtoon! Opiskeleminen ulkomailla on ainutlaatuinen tilaisuus monella tapaa: saat uudenlaisia näkökulmia, tapaat uusia ihmisiä ja kehität kielitaitoasi.  

Polamk on mukana Erasmus+ -opiskelijavaihdoissa ja pohjoismaisten poliisioppilaitosten Nordcop-vaihdossa. Opiskelijamme voivat osallistua myös kansainvälisille viikoille Saksassa ja Virossa.

Jos olet jo Polamkin opiskelija, voit lukea vaihto-ohjelmista tarkemmin intranetistä. 

Kaksi hymyilevää poliisiopiskelijaa käsissään Pohjoismaiden pienoislippuja.

Erasmus

Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon Erasmus+ -partneri­korkeakouluihin. Vaihto kestää vähintään kolme kuukautta, ja käytännössä opiskelija on vaihdossa sen ajan, jonka lukukausi kestää vastaanottavassa korkeakoulussa.

Jotta voit lähteä vaihtoon, sinulla pitää olla takana vähintään vuosi poliisiopintoja.

Katso myös: Information for international Erasmus+ students

Erasmus Charter (allekirjoitettu, ei saavutettava versio)

Erasmus Charter (saavutettava versio)

Erasmus Policy Statement

Nordcop

Poliisiopiskelijat voivat osallistua pohjoismaisten poliisioppilaitosten Nordcop-vaihtoon Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vaihto-opiskelijat osallistuvat kohdemaassaan oppitunneille ja harjoituksiin, kuten muutkin opiskelijat. Hyvin usein he pääsevät mukaan myös paikallisen poliisin työvuoroihin.

Vaihto kestää kolme viikkoa. Nordcop-vaihtoon voit päästä vasta työharjoittelun jälkeen.

Kansainväliset viikot

Polamkin opiskelijat voivat osallistua kansainvälisille viikoille Polamkin yhteistyö­oppilaitoksissa Saksassa ja Virossa.

Lisäksi opiskelijat voivat olla mukana suunnittelemassa ja järjestämässä Polamkin omaa kansainvälistä viikkoa sekä toimia saksalaisten ja virolaisten osallistujien isäntinä.