Navigointivalikko

Vaihto-ohjelmat sisältö

Kansainväliset vaihto-ohjelmat 

Lähde opiskelijavaihtoon! Opiskeleminen ulkomailla on ainutlaatuinen tilaisuus monella tapaa: saat uudenlaisia näkökulmia, tapaat uusia ihmisiä ja kehität kielitaitoasi.  

Polamk on mukana Erasmus+ -opiskelijavaihdoissa ja pohjoismaisten poliisioppilaitosten Nordcop-vaihdossa. Opiskelijamme voivat osallistua myös kansainvälisille viikoille Saksassa ja Virossa.

Jos olet jo Polamkin opiskelija, voit lukea vaihto-ohjelmista tarkemmin intranetistä. 

Kaksi hymyilevää poliisiopiskelijaa käsissään Pohjoismaiden pienoislippuja.

 

Erasmus

Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon Erasmus+ -partnerikorkeakouluihin. Vaihto kestää vähintään kolme kuukautta, ja käytännössä opiskelija on vaihdossa sen ajan, jonka lukukausi kestää vastaanottavassa korkeakoulussa.

Jotta voit lähteä vaihtoon, sinulla pitää olla takana vähintään vuosi poliisiopintoja.

Information for international Erasmus+ students

Erasmus Charter (allekirjoitettu, ei saavutettava versio)

Erasmus Charter (saavutettava versio)

Erasmus Policy Statement

Nordcop

Poliisiopiskelijat voivat osallistua pohjoismaisten poliisioppilaitosten Nordcop-vaihtoon Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vaihto-opiskelijat osallistuvat kohdemaassaan oppitunneille ja harjoituksiin, kuten muutkin opiskelijat. Hyvin usein he pääsevät mukaan myös paikallisen poliisin työvuoroihin.

Vaihto kestää kolme viikkoa. Nordcop-vaihtoon voit päästä vasta työharjoittelun jälkeen.

Kansainväliset viikot

Polamkin opiskelijat voivat osallistua kansainvälisille viikoille Polamkin yhteistyöoppilaitoksissa Saksassa ja Virossa.

Lisäksi opiskelijat voivat olla mukana suunnittelemassa ja järjestämässä Polamkin omaa kansainvälistä viikkoa sekä toimia saksalaisten ja virolaisten osallistujien isäntinä.