Vaihto-ohjelmat sisältö ruotsi

Internationella utbytesprogram

Gå med i studentutbyte! Att studera utomlands erbjuder en unik möjlighet på många sätt: du får nya perspektiv, du träffar nya människor och förbättrar dina språkkunskaper.

Vi är med i studentutbyte i Erasmus+ och i de nordiska polisläroanstalternas studentutbyte Nordcop. Våra studerande kan också delta i internationella veckor som anordnas i Tyskland och Estland.

Som studerande vid Polamk får du på intranet närmare upplysningar om utbytesprogrammen.

Två leende polisstuderande med de nordiska flaggorna i miniatyr i händerna.

Erasmus

Examensstuderande för polis (YH) kan åka som utbytesstudenter till partnerhögskolor inom programmet Erasmus+. Ett utbyte tar minst tre månader i anspråk och i praktiken för den studerande så lång tid som terminen pågår vid den mottagande högskolan.

För att bli antagen som utbytesstudent måste du ha genomfört minst ett års polisstudier.

Se även: Information for international Erasmus+ students

Erasmus Charter (signerad, inte tillgänglig version)

Erasmus Charter (tillgänglig version)

Erasmus Policy Statement

Nordcop

Polisstuderande kan delta i utbytesprogrammet Nordcop för de nordiska ländernas polisläroanstalter på Island, i Norge, Sverige och Danmark. Utbytesstudenter deltar i stationeringslandet i lektioner och övningar i likhet med övriga studerande. Ofta får de även vara med på den lokala polisens arbetspass.

Utbytesbesöket varar tre veckor. Till Nordcop kan du bli antagen först efter genomförd arbetspraktik.

Internationella veckor

Studerande vid Polisyrkeshögskolan kan delta i de internationella veckor som anordnas vid Polamks samarbetsläroanstalter i Tyskland och Estland.

Dessutom kan de studerande medverka i planering och arrangemang för Polamks egen internationella vecka och vara värdar för tyska och estniska deltagare.