Navigointivalikko

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus sisältö

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Voimakkain vaikuttavuustekijämme on tarjoamamme opetus ja koulutus, joka keskeisiltä osin varmistaa Suomen poliisin korkean osaamisen ja etiikan.  Ajanmukaisen koulutuksemme perusta on sisäisen turvallisuuden ja poliisitoimen tarpeita palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). 

Olemme Suomen oloissa pieni korkeakouluyksikkö ja nojaamme vahvasti verkostomaiseen yhteistyöhön.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja mittarit

Strategia ja sitä täydentävät pedagogiset- ja TKI-linjaukset viitoittavat yhteiskunnalliselle vaikuttavuudellemme suunnan. Siksi tarkastelemme myös vaikuttavuustavoitteita ja -mittareita strategisten painopisteidemme näkökulmasta.

Olemme hyödyntäneet tavoitteiden ja mittarien määrittelyssä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn Vaikuttava korkeakoulu -jäsennystä, jonka mukaan vaikuttavuuden mahdollistavat seuraavat tekijät:

  • osaaminen
  • oppiminen ja uudistumiskyky
  • yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Näitä tukevat viestintä ja kommunikaatio sekä yhteissuunnittelu.

Yhteiskunnallisesti vaikuttava toiminta edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön analyysia ja määrätietoista johtamista, joka tukee osallistavaa kulttuuria ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus haitari

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus oikea palsta infolaatikko