Käyttösäännöt sisältö

Polamkin kirjaston käyttösäännöt

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) kirjasto on erikoistunut poliisialaan.

Kirjasto palvelee koko poliisiorganisaatiota. Osa palveluista on rajattu koskemaan Polamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Poliisihallinnon ulkopuolisten asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopia vierailusta. Muut asiakkaat voivat myös kaukolainata aineistoa oman kirjastonsa kautta (katso kohta Kaukopalvelu).

Kaksi virkapukuista poliisiopiskelijaa selaa kirjoja kirjaston säkkituoleissa.

Lainausoikeus

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä poliisin virkamerkin, henkilökortin, passin tai ajokortin ja ilmoittamalla osoitteensa. Asiakas on vastuussa lainaamastaan julkaisusta. Palauttamatta jäänyt tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai rahakorvauksena.

Asiakkaan tiedot eivät päivity automaattisesti opiskelija- tai väestörekisteristä. Lainaajan on ilmoitettava välittömästi nimensä, sähköpostiosoitteensa tai muiden yhteystietojensa muutos kirjastoon.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta siihen saakka, kunnes hän on tehnyt katoamisilmoituksen kirjastoon puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä kirjastossa.

Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä, hän voi menettää lainausoikeutensa määräajaksi tai kokonaan.

Lainaajarekisteri

Lainaajan henkilötiedot tallennetaan Polamkin kirjaston asiakasrekisteriin. Lainaajalla on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa. Tietosuojaseloste on nähtävissä Polamkin verkkosivuilla.

Kirjaston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Lainaus ja palautus

Aineiston yleinen laina-aika on 28 vuorokautta. Kurssikirjoja lainataan vain omille opiskelijoille, kurssikirjojen laina-aika on 14 vuorokautta. Kirjastossa on myös aineistoa, jota ei anneta lainaksi. Tarkemmat tiedot aineistoa koskevista lainausrajoituksista saa kirjastosta.

Aineisto on palautettava tai uusittava ennen laina-ajan päättymistä. Lainan voi uusia kirjastojärjestelmän www-liittymässä, puhelimitse ja sähköpostitse, mikäli siihen ei ole varauksia.

Asiakas joutuu lainauskieltoon, mikäli aineisto on myöhässä yli 21 vuorokautta. Lainauskielto päättyy, kun erääntynyt aineisto palautetaan tai korvataan.

Varaukset

Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa ja asiakkaalla voi olla samaan julkaisuun vain yksi varaus.

Kaukopalvelu

Poliisiammattikorkeakoulun kirjasto kaukolainaa aineistoa muista kirjastoista vain Polamkin opiskelijoille ja henkilöstölle. Kaukopalvelussa noudatetaan lähettäjäkirjaston määräyksiä.

Polamkin kirjaston lainakokoelmasta lähetetään kaukolainoja ja jäljenteitä muille kirjastoille. Kaukopalvelu on maksullista. Kaukopalvelupyynnön voi lähettää sähköpostitse.