180 nybörjarplatser på utbildningen Polis (YH) 2014

Utgivningsdatum 14.1.2014 0.00
Nyhet

Antalet nybörjarplatser på utbildningen Polis (YH) har fastställts för 2014. Utbildningen har sammanlagt 180 nybörjarplatser.

80 studerande väljs ut till den finskspråkiga utbildningen som börjar i augusti och 80 till den som börjar i oktober. Till den svenskspråkiga utbildningen är det en ansökningsperiod per år. Det finns 20 nybörjarplatser på den svenskspråkiga utbildningen, och den börjar i oktober.

Den första ansökningsperioden till den nya utbildningen Polis (YH) började den 7 januari och pågår fram till den 31 januari. Nästa ansökningsperiod börjar den 17 februari. Samtidigt börjar också ansökan till den svenskspråkiga utbildningen.

»  www.polamk.fi/ansokan

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor