Aktuellt om forskningen i webbtidningen

Utgivningsdatum 29.9.2015 16.01
Nyhet

Polisyrkeshögskolans forsknings aktualitetsöversikt Research Review presenterar bland annat nyaste projekten i sitt senaste nummer.

Den engelskspråkiga översikten riktar sig till Polisyrkeshögskolans internationella samarbetspartner, och utkommer ungefär en gång om året. I översikten presenteras arbetet och de aktuella forskningsprojekten vid Polisyrkeshögskolan.

Research Review kan läsas på vår webbsida www.polamk.fi/sv/fui , och du kan beställa den till din egen e-post via beställningslänken på webbplatsen och i publikationen.

» Research Review

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor