Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar i december

Utgivningsdatum 22.9.2015 14.32
Nyhet

Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar i december

Var polis ditt drömyrke som barn? Kan det vara det också nu?

För dem som utexamineras från Polamk väntar ett intressant och mångsidigt arbete. Polisstuderandena får praktisera som polis redan under den treåriga utbildningen. För polis (YH)-examen studerar man lagparagrafer, men också exempelvis användning av maktmedel, psykologi, datasystem och brottsutredning. Till studierna hör också avlönad praktik.

Den svenskspråkiga polisutbildningen startar med ett och ett halvt års mellanrum, och följande ansökan till utbildningen ordnas 1.12.2015 - 7.1.2016. Under ansökningsperioden väljs studerandena till den svenskspråkiga utbildningen som inleds i augusti 2016.

- Nu i synnerhet lönar det sig att söka till polisutbildningen eftersom sysselsättningsläget är bra inom polisen, berättar chefen för studieärenden Lotta Parjanen .

Närmare info och tidtabeller på webbplatsen

Polamk deltar inte i den gemensamma ansökan. Till den finskspråkiga utbildningen ordnas ansökan fyra gånger per år. Till den svenskspråkiga utbildningen kan man söka med ett och ett halvt års mellanrum.

Bekanta dig med ansökningskraven och -processen, urvalsprovet, tidtabellerna och polisutbildningen på Polamks webbplats: polamk.fi/ansokan . På webbplatsen hittar du också statistik om sökande till polis (YH) .

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor