Ansökningstiden till den svenskspråkiga utbildningen pågår som bäst, ansök nu!

Utgivningsdatum 18.5.2017 11.39
Nyhet

Polisyrkeshögskolan söker nya studeranden till den svenskspråkiga polisutbildningen som börjar i januari 2018. Ansökningsperioden till examen polis (YH) började den 26.4. och pågår till den 6.6.2017.

Man ansöker till utbildningen via det elektroniska ansökningssystemet på adressen https://haku.polamk.fi . Studerandena väljs på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. Skede 1 består av skriftliga prov och konditionsprov. Skriftliga proven kan ge max 30 procent och konditionsproven max 20 procent av helhetsbedömningen. Skede 2 består av lämplighetstester och det kan ge max 50 procent av helhetsbedömningen.

Polisyrkeshögskolan är inte med i den gemensamma ansökan. Den svenskspråkiga utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum. Till den finskspråkiga utbildningen ordnas fyra ansökningsperioder under året. Se tidtabellerna för ansökningsperioderna under rubriken Ansökningsperioder och tidtabeller .

Information på webben till den sökande

Information om polisutbildningen och om att ansöka till den finns på adressen www.polamk.fi/ansokan . På webbplatsen finns information om till exempel ansökningskraven och urvalsprovet. Där finns bland annat videor om konditionsprovet, exempel på uppgifter i det skriftliga provet och läsmaterial för urvalsprovet.

Mer information om ansökan: valinnat.polamk(at)poliisi.fi, 0295 418 301.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor