Auditeringsgruppen för Polisyrkeshögskolan har utsetts

Utgivningsdatum 16.11.2022 14.20
Nyhet

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU auditerar Polisyrkeshögskolans kvalitetssystem i november 2023.

Auditeringen är lagstadgad och en av de metoder med vilka vi utvärderar och utvecklar vår verksamhet.

– Auditeringen av kvalitetssystemet är ett värdefullt verktyg för oss som lyfter fram styrkor och utvecklingsobjekt. Den hjälper oss att granska vår verksamhet ur olika synvinklar och stöder kontinuerlig utveckling. Auditeringen har även omfattande deltagande: Nästan var och en av Polisyrkeshögskolans personal deltar i auditeringsprocessen. Dessutom hörs våra studerande och samarbetspartner, berättar kvalitetschef Marika Puputti vid Polisyrkeshögskolan.

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU har utsett auditeringsgruppen för Polisyrkeshögskolan. Gruppens ordförande är rektor Vesa Taatila från Åbo yrkeshögskola. Övriga medlemmar är studerande Samuli Kaikkonen från Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK), prorektor Katri Ojasalo från yrkeshögskolan Laurea och expert i personalutveckling Riitta Paalanen från Tullen.

NCU auditerar de finländska högskolornas kvalitetssystem regelbundet och kvalitetsstämpeln efter en godkänd auditering gäller i sex år. Polisyrkeshögskolans föregående kvalitetsstämpel gäller fram till våren 2024.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors