De personer som avlagt polisens grundexamen avlägger den etiska eden

Utgivningsdatum 4.9.2015 10.00
Nyhet

Cirka 160 poliser samlas fredagen den 4 september på Polisyrkeshögskolan för att avlägga polisens etiska ed. Eden avläggs även på svenska, eftersom i tillställningen även deltar poliser som avlagt svenskspråkig grundexamen för polis.

Den etiska eden mottas av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen . Också inrikesminister Petteri Orpo deltar i festligheterna.

Största delen av de poliser som avlägger eden har utexaminerats år 2014 och 2015.

Syftet med den etiska eden är att poliserna tydligare än förut ska vara medvetna om och tillägna sig de värderingar och goda tillvägagångssätt som i Finland förväntas av polisen. Eden är inte juridiskt bindande, men genom att avlägga eden vill man betona det ansvar arbetet som polis innebär. De poliser som avlägger den etiska eden lovar bland annat att respektera allas människovärde och rättigheter samt att uppträda pålitligt och hjälpsamt.

I samband med edgången överräcker polisöverdirektören sitt erkännande som premie till en av avläggarna av eden. Kriterierna för premien polisöverdirektören beviljar är framgång i studierna, god fysisk kondition, kamratskap och individuell utveckling.

Polisens etiska ed avlades för första gången i januari 2001.

» Mer om polisens etiska ed på polisens websidor
» Polisstyrelsens meddelande

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor