Den första gruppen inleder specialiseringsstudier för underbefäl

Utgivningsdatum 19.10.2015 9.06
Nyhet

Vid Polisyrkeshögskolan inleds den första nya underbefälsutbildningen den 19 oktober. Specialiseringsstudierna för polisunderbefäl pågår ungefär ett och ett halvt år och efter sina studier kan studerandena arbeta som överkonstaplar, kriminalöverkonstaplar eller överdetektiver.

- Denna utbildning påminner i hög grad om den tidigare underbefälsutbildningen, men i samband med reformen av polisexamen analyserades även detta utbildningsprogram noga: vad måste utvecklas och vad ska bevaras, berättar utbildningschef Eero Koljonen .

Utvecklingsarbetet resulterade i ett utbildningsprogram som omfattar 45 studiepoäng. I studierna ingår bland annat allmän ledning av polisverksamheten, ledning av övervaknings- och alarmverksamheten samt ledning av en brottsbekämpnings- och utredningsgrupp. Till studierna hör också en utvecklingsuppgift och tre månaders förmanspraktik vid en polisenhet.

En del av utbildningen genomförs som distansstudier och en del som närstudier vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.

Studerande från olika delar av Finland

Till specialiseringsstudierna för underbefäl kan den som har arbetat som polis i minst tre år efter avlagd grundutbildning söka. Studerandena väljs på basis av ett skriftligt prov och ett lämplighetsprov.

- Den första gruppen består av sammanlagt 47 studerande från olika delar av landet. De har sållats fram med hjälp av krävande test, av vilka de viktigaste självfallet var lämplighetsproven, det vill säga till exempel psykologiska test och intervjuer. Jag är övertygad om att de i framtiden blir skickliga förmän och personer som utvecklar arbetsgemenskapen.

» Fortbildning för personalen inom polisförvaltningen

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor