Det nya webbinariet för polisforskning presenterar aktuella teman inom branschen

Utgivningsdatum 7.2.2023 9.40
Nyhet

Från och med februari 2023 erbjuder Polisyrkeshögskolan en internationell webbinarieserie där forskare och andra experter presenterar färsk forskning inom polisbranschen.

Northern Police Research Webinar-evenemangen samlar forskare, praktiska aktörer och andra intresserade inom polisbranschen till virtuella träffar.

– Idén till webbinarieserien kom från Polamk och vi fick genast med våra internationella kollegor att komma på idéer för träffarna och deras teman. I arrangörsnätverket deltar förutom representanter för polisen och polisutbildningens organisationer i Finland även representanter från Sverige, Norge, Island, Skottland och Nordirland, berättar Polamks forskningsdirektör Vesa Muttilainen.

– Under våren är teman för webbinarieträffarna bland annat korruption inom polisen, familjevåld och informationsledd polisverksamhet. Webbinariets föredragshållare kommer turvis från olika länder och evenemangsspråket är engelska.

Polisyrkeshögskolan och skotska Scottish Instutute for Policing Research (SIPR) ansvarar för webbinarieseriens praktiska arrangemangen.