FUI-verksamhetens nyhetsbrev har publicerats

Utgivningsdatum 20.9.2023 11.04
Nyhet

Polisyrkeshögskolans FUI-nyhetsbrev 2/2023, dvs. nyhetsbrevet för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, har publicerats.

I nyhetsbrevet presenteras en ny specialiserad sökmetod som har utvecklats vid polishundsinrättningen, där polishunden Sipe har tränats att hitta olika elektroniska apparater. Dessutom behandlas den senaste polisbarometern, som mäter medborgarnas bedömningar av polisens verksamhet och Finlands inre säkerhet, samt en avhandling som undersöker mötet mellan polisen och kunden ur ett språk- och interaktionsperspektiv. I nyhetsbrevet nämns även en historiebok som belyser polisutbildningens 50-åriga historia i Tammerfors. Boken publicerades i september.

FUI-nyhetsbrevet ges ut på finska och engelska. Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet kan skicka ett e-postmeddelande om det till [email protected]. Artiklar som publicerats i nyhetsbrevet kan också läsas på webben på adressen polamk.fi/tki-uutiskirje (på finska, på engelska på addressen polamk.fi/en/rdi-newsletter).

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tammerfors